Regelgeving bepaalt dagelijkse persoonlijke blootstelling aan lawaai waarboven gehoor
bescherming moet worden gebruikt (Health and Safety Executive, HSE, 2005). Indien dagelijks
blootstelling aan geluid ligt boven het eerste actieniveau van 80 dB(A) maar onder het tweede
actieniveau van 85 dB(A), dient gehoorbescherming beschikbaar te zijn voor de werknemer.
Als de dagelijkse blootstelling aan lawaai het tweede actieniveau overschrijdt, of als er piekniveaus zijn
hoger zijn dan 137 dB SPL, dan moet gehoorbescherming worden gebruikt. Dagelijks persoonlijk geluid
blootstellingsniveau kan worden berekend op basis van kennis van het niveau en de duur van de
prikkels.
Ontvang de laatste prijs? We reageren zo snel mogelijk (binnen 12 uur)